NUMIS WORLD Winkler -
Inicio NumisWorld
Follow
 10 Euro 2010 Österreich - 10 Euro - 2010 Stg 210,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Euro 2010 Österreich - 10 E...
210,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Mark 1898 Preussen - 20 Mark - 1898 ss+ / vz+ 333,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Mark 1898 Preussen - 20 Mar...
333,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1989 Luxemburg Luxemburg - 20 Francs - 1989 PP 315,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1989 Luxemburg Luxemb...
315,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1912 Frankreich Frankreich - 20 Francs - 1912 vz+ 311,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1912 Frankreich Frank...
311,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 2 Reichsmark 1934 III. Reich - 2 Reichsmark - 1934 vz 57,00 EUR + 17,00 EUR shipping
2 Reichsmark 1934 III. Reich -...
57,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 2 1/2 Dollars 1915 USA USA - 2 1/2 Dollars - 1915 NGC AU 58 324,00 EUR + 17,00 EUR shipping
2 1/2 Dollars 1915 USA USA - 2 ...
324,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Yuan 2000 China - 10 Yuan - 2000 PP 574,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Yuan 2000 China - 10 Yuan -...
574,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 40 Francs AN 12 Frankreich Frankreich - 40 Francs - AN 12 ss+ 793,00 EUR + 17,00 EUR shipping
40 Francs AN 12 Frankreich Fran...
793,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Sovereign 1867 Australien Australien - 1 Sovereign - 1867 vz 678,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Sovereign 1867 Australien Aus...
678,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 50 Dollars 2013 USA USA - 50 Dollars - 2013 PP 1593,00 EUR + 17,00 EUR shipping
50 Dollars 2013 USA USA - 50 Do...
1593,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Rupie 1917 Deutsch-Ostafrika - 1 Rupie - 1917 vz 53,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Rupie 1917 Deutsch-Ostafrika...
53,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 2 Pounds 1986 Großbritannien / GB Großbritannien / GB - 2 Pounds - 1986... 699,00 EUR + 17,00 EUR shipping
2 Pounds 1986 Großbritannien / ...
699,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Franken 1922 Schweiz Schweiz - 10 Franken - 1922 vz+ 173,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Franken 1922 Schweiz Schweiz...
173,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Dollar + 5 Dollars 2011 USA USA - 1 Dollar + 5 Dollars - 2011 Stg 307,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Dollar + 5 Dollars 2011 USA U...
307,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 2 New Sheqel 1994 Israel - 2 New Sheqel - 1994 PP 88,00 EUR + 17,00 EUR shipping
2 New Sheqel 1994 Israel - 2 N...
88,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 2000 Kip 1998 Laos Laos - 2000 Kip - 1998 PP 71,00 EUR + 17,00 EUR shipping
2000 Kip 1998 Laos Laos - 2000 ...
71,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Dollars 1995 Cook Islands Cook Islands - 20 Dollars - 1995 PP 66,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Dollars 1995 Cook Islands Co...
66,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Mark 1876 Hessen - 10 Mark - 1876 ss-vz 618,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Mark 1876 Hessen - 10 Mark ...
618,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 50 Yuan 2010 China China - 50 Yuan - 2010 Stg 182,00 EUR + 17,00 EUR shipping
50 Yuan 2010 China China - 50 Y...
182,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Euro 2004 Luxemburg Luxemburg - 10 Euro - 2004 PP 215,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Euro 2004 Luxemburg Luxembur...
215,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 2 Dollars 2000 Canada - 2 Dollars - 2000 PP 58,00 EUR + 17,00 EUR shipping
2 Dollars 2000 Canada - 2 Doll...
58,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1/2 G 1844 Guatemala - 1/2 G - 1844 NGC MS 65 335,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1/2 G 1844 Guatemala - 1/2 G -...
335,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 25 Dollars 2000 Liberia Liberia - 25 Dollars - 2000 PP 55,00 EUR + 17,00 EUR shipping
25 Dollars 2000 Liberia Liberia...
55,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1897 Frankreich Frankreich - 20 Francs - 1897 ss / vz 261,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1897 Frankreich Frank...
261,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 Stater Thrakien Thrakien - Stater - ND vz 2183,00 EUR + 17,00 EUR shipping
Stater Thrakien Thrakien - Sta...
2183,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Sovereign 1918 Indien, brit. Kolonie Indien, brit. Kolonie - 1 Sovere... 408,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Sovereign 1918 Indien, brit. ...
408,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 5 Dollars 1997 Cook Islands Cook Islands - 5 Dollars - 1997 PP 74,00 EUR + 17,00 EUR shipping
5 Dollars 1997 Cook Islands Coo...
74,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Dinara 1882 Serbien Serbien - 20 Dinara - 1882 vz+ 475,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Dinara 1882 Serbien Serbien ...
475,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 5 Dollars 1906 USA USA - 5 Dollars - 1906 vz 383,00 EUR + 17,00 EUR shipping
5 Dollars 1906 USA USA - 5 Doll...
383,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 5.000 Reis 1861 Portugal Portugal - 5.000 Reis - 1861 ss / vz 912,00 EUR + 17,00 EUR shipping
5.000 Reis 1861 Portugal Portug...
912,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 50 Vatu 2005 Vanuatu Vanuatu - 50 Vatu - 2005 PP 63,00 EUR + 17,00 EUR shipping
50 Vatu 2005 Vanuatu Vanuatu - ...
63,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 4 x 10 Yuan 2011 China - 4 x 10 Yuan - 2011 PP 566,00 EUR + 17,00 EUR shipping
4 x 10 Yuan 2011 China - 4 x 1...
566,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 50 Rubel 2012 Belarus Belarus - 50 Rubel - 2012 PP 514,00 EUR + 17,00 EUR shipping
50 Rubel 2012 Belarus Belarus -...
514,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Mark 1873 Sachsen - 10 Mark - 1873 s / ss 248,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Mark 1873 Sachsen - 10 Mark...
248,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1901 Tunesien Tunesien - 20 Francs - 1901 vz 273,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1901 Tunesien Tunesie...
273,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Tscherwonetz 1975 Russland Russland - 1 Tscherwonetz - 1975 f. Stg 460,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Tscherwonetz 1975 Russland Ru...
460,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 15 Dollars 2004 Australien Australien - 15 Dollars - 2004 Stg 209,00 EUR + 17,00 EUR shipping
15 Dollars 2004 Australien Aust...
209,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 25 Pesetas 1877 Spanien Spanien - 25 Pesetas - 1877 f. Stg 500,00 EUR + 17,00 EUR shipping
25 Pesetas 1877 Spanien Spanien...
500,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Mark 1908 Kaiserreich Deutschland - 1 Mark - 1908 f. Stg 57,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Mark 1908 Kaiserreich Deutsc...
57,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Lire 1863 Italien Italien - 20 Lire - 1863 ss / vz 262,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Lire 1863 Italien Italien - ...
262,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1814 Frankreich Frankreich - 20 Francs - 1814 ss 381,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1814 Frankreich Frank...
381,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Rupie 1916 Deutsch-Ostafrika - 1 Rupie - 1916 vz 60,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Rupie 1916 Deutsch-Ostafrika...
60,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 2 Rand 1966 Südafrika Südafrika - 2 Rand - 1966 f. Stg 385,00 EUR + 17,00 EUR shipping
2 Rand 1966 Südafrika Südafrika...
385,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1000 Togrog 1999 Mongolei Mongolei - 1000 Togrog - 1999 PP 71,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1000 Togrog 1999 Mongolei Mongo...
71,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1/2 Sovereign 1905 Großbritannien Großbritannien - 1/2 Sovereign - 1905... 194,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1/2 Sovereign 1905 Großbritanni...
194,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Dollars 1997 Tuvalu Tuvalu - 20 Dollars - 1997 PP 67,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Dollars 1997 Tuvalu Tuvalu -...
67,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Drachmai 1884 Griechenland / Greece Griechenland / Greece - 20 Drach... 338,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Drachmai 1884 Griechenland /...
338,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 50 Yuan 2012 China - 50 Yuan - 2012 PP 761,00 EUR + 17,00 EUR shipping
50 Yuan 2012 China - 50 Yuan -...
761,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Euro 2011 Luxemburg Luxemburg - 10 Euro - 2011 PP 212,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Euro 2011 Luxemburg Luxembur...
212,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1/2 Sovereign 1910 Großbritannien Großbritannien - 1/2 Sovereign - 1910... 202,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1/2 Sovereign 1910 Großbritanni...
202,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Korona 1894 Ungarn Ungarn - 20 Korona - 1894 vz/Stg 313,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Korona 1894 Ungarn Ungarn - ...
313,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 5 Dollars 2004 Northern Mariana Islands Northern Mariana Islands - 5 Do... 66,00 EUR + 17,00 EUR shipping
5 Dollars 2004 Northern Mariana...
66,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 50 Rand 2007 Südafrika Südafrika - 50 Rand - 2007 PF 69 736,00 EUR + 17,00 EUR shipping
50 Rand 2007 Südafrika Südafrik...
736,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Mark 1876 Baden - 10 Mark - 1876 vz - schöne Patina! 434,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Mark 1876 Baden - 10 Mark -...
434,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Euro 2008 Luxemburg Luxemburg - 10 Euro - 2008 PP 754,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Euro 2008 Luxemburg Luxembur...
754,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 50 Pesos 1947 Mexiko Mexiko - 50 Pesos - 1947 prägefrisch 1558,00 EUR + 17,00 EUR shipping
50 Pesos 1947 Mexiko Mexiko - 5...
1558,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Yuan 2011 China - 10 Yuan - 2011 PP 95,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Yuan 2011 China - 10 Yuan -...
95,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Lire 1882 Italien Italien - 20 Lire - 1882 45 g/900 Gold vz+ 272,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Lire 1882 Italien Italien - ...
272,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Kronor 1877 Schweden Schweden - 20 Kronor - 1877 f. Stg 720,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Kronor 1877 Schweden Schwede...
720,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Mark 1876 Württemberg - 10 Mark - 1876 ss+ 278,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Mark 1876 Württemberg - 10 ...
278,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Mark 1888 Preussen - 20 Mark - 1888 f. vz 389,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Mark 1888 Preussen - 20 Mar...
389,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1857 Frankreich Frankreich - 20 Francs - 1857 vz+ 314,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1857 Frankreich Frank...
314,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Dollars 2000 Liberia Liberia - 10 Dollars - 2000 PP 66,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Dollars 2000 Liberia Liberia...
66,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Dollars 1999 Cook Islands Cook Islands - 10 Dollars - 1999 PP 66,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Dollars 1999 Cook Islands Co...
66,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1/2 Sovereign 1892 Großbritannien Großbritannien - 1/2 Sovereign - 1892... 207,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1/2 Sovereign 1892 Großbritanni...
207,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Dollars 2005 Cook Islands Cook Islands - 10 Dollars - 2005 PP 70,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Dollars 2005 Cook Islands Co...
70,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Dollars 1995 West Samoa West Samoa - 10 Dollars - 1995 PP 63,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Dollars 1995 West Samoa West...
63,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 5 Dollars 2004 Australien Australien - 5 Dollars - 2004 Stg 104,00 EUR + 17,00 EUR shipping
5 Dollars 2004 Australien Austr...
104,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 100 Kronen 1915 Österreich / Austria - 100 Kronen - 1915 f. Stg 1232,00 EUR + 17,00 EUR shipping
100 Kronen 1915 Österreich / A...
1232,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1/10 Libertad 2009 Mexiko Mexiko - 1/10 Libertad - 2009 Stg 209,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1/10 Libertad 2009 Mexiko Mexik...
209,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1831 Frankreich Frankreich - 20 Francs - 1831 ss 327,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1831 Frankreich Frank...
327,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Sovereign 1876 Australien Australien - 1 Sovereign - 1876 ss / vz 403,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Sovereign 1876 Australien Aus...
403,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Mark 1903 Sachsen - 10 Mark - 1903 ss / vz 574,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Mark 1903 Sachsen - 10 Mark...
574,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Mark 1900 Bayern - 20 Mark - 1900 f. vz 411,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Mark 1900 Bayern - 20 Mark ...
411,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Sovereign 1911 Canada Canada - 1 Sovereign - 1911 vz / vz+ 339,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Sovereign 1911 Canada Canada ...
339,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 Rose Noble 1585 Niederlande Niederlande - Rose Noble - 1585 NGC XF 40 3566,00 EUR + 17,00 EUR shipping
Rose Noble 1585 Niederlande Nie...
3566,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1/2 Sovereign 1915 Australien Australien - 1/2 Sovereign - 1915 vz 195,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1/2 Sovereign 1915 Australien A...
195,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1.500 Francs 2005 Togo Togo - 1.500 Francs - 2005 PP 77,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1.500 Francs 2005 Togo Togo - 1...
77,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Dollars 1926 USA USA - 10 Dollars - 1926 winz. Rf. - vz 751,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Dollars 1926 USA USA - 10 Do...
751,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Yuan 2005 China - 10 Yuan - 2005 PP 167,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Yuan 2005 China - 10 Yuan -...
167,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 15 Dollars 2010 Australien Australien - 15 Dollars - 2010 PP 174,00 EUR + 17,00 EUR shipping
15 Dollars 2010 Australien Aust...
174,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1/10 Krügerrand 2010 Südafrika Südafrika - 1/10 Krügerrand - 2010 Stg 145,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1/10 Krügerrand 2010 Südafrika ...
145,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Dollars 1910 USA USA - 10 Dollars - 1910 ss / vz 766,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Dollars 1910 USA USA - 10 Do...
766,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1858 Frankreich Frankreich - 20 Francs - 1858 ss 287,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1858 Frankreich Frank...
287,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 5 Yuan 1985 China China - 5 Yuan - 1985 Stg 138,00 EUR + 17,00 EUR shipping
5 Yuan 1985 China China - 5 Yua...
138,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Mark 1876 Württemberg - 10 Mark - 1876 ss+ 260,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Mark 1876 Württemberg - 10 ...
260,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Krügerrand 2001 Südafrika Südafrika - 1 Krügerrand - 2001 PP 2152,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Krügerrand 2001 Südafrika Süd...
2152,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1/2 Sovereign 1926 Großbritannien Großbritannien - 1/2 Sovereign - 1926... 173,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1/2 Sovereign 1926 Großbritanni...
173,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 5 oz. 1987 Deutschland - 5 oz. - 1987 f. Stg 265,00 EUR + 17,00 EUR shipping
5 oz. 1987 Deutschland - 5 oz....
265,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 40 Francs 1824 Frankreich Frankreich - 40 Francs - 1824 ss 677,00 EUR + 17,00 EUR shipping
40 Francs 1824 Frankreich Frank...
677,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Sovereign 1912 Großbritannien Großbritannien - 1 Sovereign - 1912 vz 351,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Sovereign 1912 Großbritannien...
351,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 NZ Dollar 2007 Neuseeland - New Zealand Neuseeland - New Zealand - 1 ... 110,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 NZ Dollar 2007 Neuseeland - N...
110,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Lire 1865 Italien Italien - 20 Lire - 1865 vz 282,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Lire 1865 Italien Italien - ...
282,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 40 Francs 1834 Frankreich Frankreich - 40 Francs - 1834 ss / vz 768,00 EUR + 17,00 EUR shipping
40 Francs 1834 Frankreich Frank...
768,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Sovereign 1920 Australien Australien - 1 Sovereign - 1920 vz 400,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Sovereign 1920 Australien Aus...
400,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 5 Dollars 1911 USA USA - 5 Dollars - 1911 vz 485,00 EUR + 17,00 EUR shipping
5 Dollars 1911 USA USA - 5 Doll...
485,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 Sovereign 1906 Großbritannien Großbritannien - Sovereign - 1906 ss+ / ... 342,00 EUR + 17,00 EUR shipping
Sovereign 1906 Großbritannien G...
342,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 7.500.000 Lira 1999 Türkei Türkei - 7.500.000 Lira - 1999 PP 97,00 EUR + 17,00 EUR shipping
7.500.000 Lira 1999 Türkei Türk...
97,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Mark 1913 Hamburg - 20 Mark - 1913 f. Stg 360,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Mark 1913 Hamburg - 20 Mark...
360,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Rupie 1917 Deutsch-Ostafrika - 1 Rupie - 1917 unzirkuliert 57,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Rupie 1917 Deutsch-Ostafrika...
57,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 50 Dollars 2005 Australien Australien - 50 Dollars - 2005 PP 772,00 EUR + 17,00 EUR shipping
50 Dollars 2005 Australien Aust...
772,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 100 Dollars 1977 Liberia Liberia - 100 Dollars - 1977 PP 470,00 EUR + 17,00 EUR shipping
100 Dollars 1977 Liberia Liberi...
470,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 2 Rand 1967 Südafrika Südafrika - 2 Rand - 1967 vz 364,00 EUR + 17,00 EUR shipping
2 Rand 1967 Südafrika Südafrika...
364,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1875 Belgien Belgien - 20 Francs - 1875 vz+ 272,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1875 Belgien Belgien ...
272,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 500 Yuan 2001 China China - 500 Yuan - 2001 Stg 2288,00 EUR + 17,00 EUR shipping
500 Yuan 2001 China China - 500...
2288,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 25 Dollars 1994 Niue Niue - 25 Dollars - 1994 PP 66,00 EUR + 17,00 EUR shipping
25 Dollars 1994 Niue Niue - 25 ...
66,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 Tscherwonetz 1976 Russland Russland - Tscherwonetz - 1976 Stg 489,00 EUR + 17,00 EUR shipping
Tscherwonetz 1976 Russland Russ...
489,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Dollars 2000 Solomon-Islands/Salomonen Solomon-Islands/Salomonen - 1... 66,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Dollars 2000 Solomon-Islands...
66,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Perper 1910 Montenegro Montenegro - 10 Perper - 1910 winz. Rf./vz+ 654,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Perper 1910 Montenegro Monte...
654,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1904 Tunesien Tunesien - 20 Francs - 1904 vz 273,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1904 Tunesien Tunesie...
273,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Kroner 1908 Dänemark Dänemark - 10 Kroner - 1908 fast Stg 227,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Kroner 1908 Dänemark Dänemar...
227,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 25 Dollars 2003 Liberia Liberia - 25 Dollars - 2003 PP 55,00 EUR + 17,00 EUR shipping
25 Dollars 2003 Liberia Liberia...
55,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 10 Yuan 2000 China - 10 Yuan - 2000 PP 278,00 EUR + 17,00 EUR shipping
10 Yuan 2000 China - 10 Yuan -...
278,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 500 Togrog 1996 Mongolei Mongolei - 500 Togrog - 1996 PP 65,00 EUR + 17,00 EUR shipping
500 Togrog 1996 Mongolei Mongol...
65,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 100 Balboas 1978 Panama Panama - 100 Balboas - 1978 PP 377,00 EUR + 17,00 EUR shipping
100 Balboas 1978 Panama Panama ...
377,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 20 Francs 1876 Belgien Belgien - 20 Francs - 1876 f. Stg 277,00 EUR + 17,00 EUR shipping
20 Francs 1876 Belgien Belgien ...
277,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 25 Dollars 2003 Liberia Liberia - 25 Dollars - 2003 PP 54,00 EUR + 17,00 EUR shipping
25 Dollars 2003 Liberia Liberia...
54,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1 Sovereign 1877 Australien Australien - 1 Sovereign - 1877 ss+ 377,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1 Sovereign 1877 Australien Aus...
377,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 5 Pesos 1930 Uruguay Uruguay - 5 Pesos - 1930 vz 466,00 EUR + 17,00 EUR shipping
5 Pesos 1930 Uruguay Uruguay - ...
466,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days
 1/20 oz. Libertad 2002 Mexiko Mexiko - 1/20 oz. Libertad - 2002 Stg 80,00 EUR + 17,00 EUR shipping
1/20 oz. Libertad 2002 Mexiko M...
80,00 EUR
+ 17,00 EUR shipping
Delivery: 5 to 8 days


Follow @Mashops
Todos los precios inclusive. MwSt. zzgl. Costos por envío

Nuevos productos NumisWorld | Su cesta de compras | Condiciones | Contacto | MA-Shops Condiciones | Datenschutzerklaerung | Garantía | Themes

Copyright ® 2001-2016, MA-SHOPS Coins All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.